NY ­SVØMMEHAL

NYT 50M BASSIN


Viborg Svømmeklub er super stolte af, at vi i Viborg har taget beslutningen om, at bygge et 50m svømmebassin.

Ikke kun Viborg svømmeklub, men også øvrige svømmeklubber i lokalområdet har I mange år ønsket mere bassintid og haft medlemmer med ønske om mere undervisningstid. Det er netop målet med den nye svømmehal –

mere undervisningstid til alle aldersgrupper samt ikke mindst nye og spændende holdaktiviteter, der ikke tidligere har været plads til.

For at sikre størst fleksibilitet i brugen af det nye bassin skal det kunne opdeles i to 25m bassiner, men stadig kunne bruges som 50 m bassin, der lever op til mål og krav ifbm internationale stævner.

Viborg Byråd har besluttet at svømmehallen skal opføres på et areal ved Viborg Idrætshøjskole. Udover 50m bassinet skal byggeriet indeholde klublokale med køkken, toiletter og depot, tilskuerfaciliteter

på balkon og 3 sider rundt om bassinet, udendørs dryzone/træningsareal mod vest, omklædningsfaciliteter, teknikrum mv. Harritslev Arkitekter har udarbejdet skitser til projektet.

Den nye svømmehal bygges sammen med den eksisterende svømmehal, og den eksisterende bygnings facade mod forstbotanisk have bevares.

 Se skitserne til den nye svømmehal her

FINANSIERING


Viborg Kommune har afsat 62 millioner til den nye svømmehal og Viborg Svømmeklub skal bidrage til finansiering med 8 millioner kroner.


• Arv fra boet efter Else Hansen
• Fondsstøtte (Hæve-sænke bund)
• Medfinansiering fra Idrætshøjskolen
• Bandereklamer
• Naturalier / Arbejde (Firmaer der kan bidrage til byggeriet)
• Murstensvæg til nuværende og tidligere medlemmer af Viborg Svømmeklub

• Events
• Egenkapital og lån

Fra efterår 2021 har der allerede været mange aktiviteter igang, men projekteringen
af byggeriet er udskudt i 2 år fra efterår 2022 og første spadestik derfor ikke taget endnu. Således er mange af finansieringsmulighederne også udskudt.

Men inden længe vil vi her på siden lave et barometer, så du kan
følge med i vores rejse for at samle de 8 millioner.