Generalforsamling 2023

03-04-2023

Generalforsamlingen i Viborg svømmeklub er tirsdag den 18. april kl. 19.00 på Søndre Skole i auditoriet.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v. Lisbeth Liboriussen

3. Udvalgenes beretning.

Konkurrenceudvalg

Undervisningsudvalg

Stævneudvalg                   

Sponsorudvalg

Haludvalg

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne. Der ønskes 3-4 bestyrelsesmedlemmer valgt ind.

På valg er:    

Lisbeth Liboriussen, Formand & konkurrenceudvalg (Villig til genvalg)

Anette Nørskov Schultz, sponsorudvalg og webansvarlig (Ønsker ikke genvalg)

Mads Skatka, sponsorudvalg (Ønsker ikke genvalg)

Suppleant: Sandra Gaby Andersen

7. Eventuelt.

 

Vi håber at se rigtig mange medlemmer, der bakker op om klubben. Vi mangler medlemmer i klubben og kæmper for at få klubbens økonomi rettet op. 

Det er en frivilling forening og vi har brug for, at flere forældre melder sig og viser interesse og frivillighed i vores unge menneskers virke i klubben.

Vi tror på, hvis alle bidrager med lidt, så kan vi sammen komme rigtig langt. 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.
Mvh Bestyrelsen