Generalforsamling 2022

15-03-2022

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag 5. april 2021 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg i mødelokalet ved siden af motionscentrets reception.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Udvalgenes beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag - skal sendes til formand@viborgsvommeklub.dk

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Peter Dalsgaard – genopstiller
Lisbeth Liboriussen – genopstiller
Mette Holmkaer Kiil – genopstiller
Søren Tobberup Hansen - genopstiller ikke

 

7. Eventuelt.